Cyclife, une nouvelle marque du groupe EDF, est un acteur clé, disposant d'une plateforme européenne dans la gestion des déchets et le démantèlement des installations nucléaires. Accédez directement aux filiales de la marque Cyclife : Cyclife Suède, Cyclife UK, SOCODEI

Cyclife, ett nytt varumärke inom EDF Gruppen , är en nyckelspelare med en Europeisk plattform inom avveckling av kärntekniska anläggningar samt hantering och behandling av radioaktivt avfall. Direktlänk till Cyclifes olika anläggningar: Cyclife Sweden (Sverige), Cyclife UK (Storbritannien), SOCODEI (Frankrike)
Haut de page