Cyclife, a new EDF Group brand, is a key player with a European platform in nuclear waste management and decommissioning of nuclear facilities.
Reach directly Cyclife brand' s,facilities :
Cyclife, ett nytt varumärke inom EDF Gruppen , är en nyckelspelare med en Europeisk plattform inom avveckling av kärntekniska anläggningar samt hantering och behandling av radioaktivt avfall.   
Direktlänk till Cyclifes olika anläggningar:
9 EDF Nuclear Plants under decommissioning in France
Back to top