Cyclife, a new EDF Group brand, is a key player with a European platform in nuclear waste management and decommissioning of nuclear facilities. Reach directly Cyclife brand' s,facilities: Cyclife SwedenCyclife UKSOCODEI

Cyclife, ett nytt varumärke inom EDF Gruppen, är en nyckelspelare med en Europeisk plattform inom avveckling av kärntekniska anläggningar samt hantering och behandling av radioaktivt avfall. Direktlänk till Cyclifes olika anläggningar: Cyclife Sweden (Sverige), Cyclife UK (Storbritannien), SOCODEI (Frankrike)
Back to top