Som en nyckelaktör inom avveckling och avfallshantering är Cyclife ett varumärke skapat av EDF Group dedikerat till ert avvecklingsprojekt och ert radioaktiva avfall, både från drift och avveckling. Cyclifes avvecklingskoncept är avfallsstyrd avveckling.
 
Cyclife kan erbjuda integrerade avvecklings och avfallshanteringstjänster.

Vår ambition: att vara förstahandsvalet när det gäller innovativa och kostnadseffektiva lösningar för avfallshantering och avveckling, med möjlighet att dra nytta av hela EDF Gruppens expertis, förmåga och styrka.

SVARAR PÅ FRAMTIDENS UTMANINGAR

Cyclife svarar på utmaningarna från avvecklingsmarknaden och åtar sig att möta de växande kraven för att dekontaminera, friklassa och återvinna material från den kärntekniska industrin för att spara på slutlagringskapaciteten.
 
Elektricitet med litet CO2 avtryck från kärnkraft och förnybara energikällor är en viktig prioritering i EDF-gruppens CAP 2030-strategi.
 
Att visa vår expertis, effektivitet och kompetens inom avveckling och avfallshantering under kärnkraftverkets hela livscykel är en av Cyclifes strategier.
 

VÅRA ÅTAGANDEN

Cyclife har åtagit sig att:
  • Erbjuda ett stort urval av lösningar som är specifikt anpassade till kundernas behov.
  • Utveckla hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
  • Främja innovation genom sina erbjudanden, sina råd och dess teknik och leverans.
  • Utveckla teknisk effektivitet.
Upptäck alla våra lösningar för avveckling och avfallshantering.

 

Genom ansvarsfulla åtaganden:
  • Leverera tjänster genom hela livscykeln för kärntekniska anläggningar.
  • Att vara marknadsledande inom kärnsäkerhet, industriell säkerhet och miljöskydd.
  • Att vara attraktiv och utveckla sina medarbetares färdigheter.
  • Samarbeta öppet med intressenterna.